Memberships

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggingen dienen voor 1 oktober van het lopende jaar bij ons binnen te zijn. In Alle ander gevallen wordt het lidmaatschap met een kalenderjaar verlengd.